Microsoft Visio - En grön bok för gröngölingar: För version by Sanna Greiff

By Sanna Greiff

Med den här boken kommer du snabbt igång med att skapa flödesscheman, organisationsscheman, Gantt-scheman, tidslinjer och planritningar i Visio. Du lär dig även hur du kan använda Visio som ett verktyg vid presentationer och föreläsningar. Allt detta på endast 36 sidor. Bokens utformande är kortfattat och koncist och kräver inte mer än lite grundläggande Windowskunskap av läsaren för att bokens exempel ska kunna följas. Varje avsnitt inleds med en bild på ett färdigt exempel, t ex ett flödesschema, och går sedan stegvis igenom hur du skapar ett likadant. Lätt som en plätt alltså. Exemplen är enkla males ger dig tillräckligt med kunskap för att själv kunna gå vidare med mer omfattande arbeten om det skulle behövas. Bokens skärmbilder är från model 2016, males endast mindre avvikelser förekommer om du arbetar i en tidigare version.

Show description

Read or Download Microsoft Visio - En grön bok för gröngölingar: För version 2010 - 2016 (Swedish Edition) PDF

Similar information technology books

Amazon SimpleDB Developer Guide

This e-book is a pragmatic real-world instructional masking every little thing you want to learn about Amazon SimpleDB. you are going to come upon examples in 3 languages: Java, personal home page, and Python. This ebook is aimed toward remodeling you from a newbie to a sophisticated developer. when you are a developer desirous to construct scalable web-based database functions utilizing SimpleDB, then this e-book is for you.

Passing the ITIL foundation excam (Best practice Book 1)

This publication is helping humans arrange for the ITIL® 2011 variation beginning qualification examination. It comprises direct hyperlinks to the complete syllabus and specifies the phrases and definitions required. The content material of this booklet is predicated at the ITIL® 2011 version middle tips and APMGs ITIL starting place certificates syllabus variation 2011.

Microsoft Visio - En grön bok för gröngölingar: För version 2010 - 2016 (Swedish Edition)

Med den här boken kommer du snabbt igång med att skapa flödesscheman, organisationsscheman, Gantt-scheman, tidslinjer och planritningar i Visio. Du lär dig även hur du kan använda Visio som ett verktyg vid presentationer och föreläsningar. Allt detta på endast 36 sidor. Bokens utformande är kortfattat och koncist och kräver inte mer än lite grundläggande Windowskunskap av läsaren för att bokens exempel ska kunna följas.

Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World (Best Practices and Advances in Program Management)

Each CEO on this planet, if wondered, will continually whinge that there are various principles to enforce, yet, regrettably, inadequate assets to complete them. This e-book presents an answer to this issue through providing innovations to evaluate the price of tasks, prioritize initiatives, and choose which initiatives to enforce and which to put off.

Additional resources for Microsoft Visio - En grön bok för gröngölingar: För version 2010 - 2016 (Swedish Edition)

Sample text

Download PDF sample

Rated 4.76 of 5 – based on 46 votes

admin